Privacybeleid


Smoothie.nl streeft ernaar om de privacy van de gebruikers van onze website en diensten te behouden en wij zullen geen informatie over u aan derden verschaffen, behalve in geaggregeerde vorm. Wij zullen geen e-mails van gebruikers verschaffen aan derden, tenzij de wet dit vereist.

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, met inbegrip van e-mailadressen, wanneer mensen zich aanmelden voor het gebruik van de Smoothie.nl website en diensten, zich aanmelden voor feeds, tick feeds, of vragen of opmerkingen voorleggen of bugs rapporteren. Wij kunnen ook van tijd tot tijd user IP adressen en informatie over gebruikers verzamelen die gebruik maken van onze website en diensten. Wij kunnen deze IP-adressen gebruiken voor het diagnosticeren van technische problemen met onze service, opsporing van activiteit binnen onze website en, indien nodig, diensten weigeren die niet in overeenstemming komen met onze Algemene Voorwaarden. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot de verwijzende URL, toegangstijden en browser typen van bezoekers van Smoothie.nl. Tenzij de wet zo vereist, zullen we persoonlijke informatie, Internet Protocol (IP) adressen en gebruiksgegevens niet delen met derden, behalve in globale of anonieme vorm.

Smoothie.nl behoudt zich het recht voor om alle of sommige delen van dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als wij ons Privacybeleid wijzigen, zullen wij onze gebruikers daarover informeren met een aankondiging op onze website met details over welke informatie wij verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden. Wij gebruiken de informatie alleen in overeenstemming met het Privacybeleid waaronder de gegevens werden verzameld, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker(s) is verleend.